سفارش طرح الماسی – VIP

طرح الماسی - VIP
یک وبسایت همه چیز تمام!
7,500,000 تومان
  • تمام امکانات طرح طلایی
  • پشتیبانی 12 ساعته
  • پشتیبانی 1 ساله رایگان ( اضافه کردن ماژول شامل پشتیبانی نمیشود )
  • بعد از اتمام زمان پشتیبانی هر پروژه 100/000 تومان
  • آموزش اولیه 3 ساعته ویدئویی
  • سئو 1 محصول
  • پلن عکاسی صنعتی با %50 تخفیف
  • پلن ساخت تیزر تبلیغاتی با %50 تخفیف